Konceptstudie ska leda till ny forskningsbåt i Kristineberg

Konceptstudie ska leda till ny forskningsbåt i Kristineberg

Som en del av CELESTE-programmet har SMTF i samarbete med RISE och Göteborgs universitet sedan i våras jobbat med en konceptstudie. Denna syftar till att belysa utmaningar och möjligheter för en ny forskningsbåt till Göteborgs Universitet som är tänkt att användas vid...
Seminariereflektioner – Nutida och framtida energikällor

Seminariereflektioner – Nutida och framtida energikällor

SMTF:s seminarium Nutida och Framtida Energikällor inom sjöfart bjöd på en dag med heltäckande program över aktuell status på existerande energikällor och förutsättningarna och utmaningarna kopplade till de som ännu är i sin linda. MAN upplyste oss om att det...
Nu tar vi nästa steg

Nu tar vi nästa steg

Den 16 maj genomförde SMTF i samarbete med RISE en Workshop i CELESTE programmet under ämnesområdet digitalisering. Som ett nästa steg kommer nu SMTF och RISE gemensamt att skriva en ansökan till trafikverket där deadline är 31 oktober. Målet är en öppen specifikation...
Reflektioner DSM 2019

Reflektioner DSM 2019

Donsö-mässan, DSM, är en unik mässa på många sätt. Varje utställare har ett litet bås, lika för alla, med minimal plats för egen utformning. Spar transporter och tid för iordningsställande och återställning. Alla har med sin roll-up, lite broschyrer och förväntningar...
Vill ditt företag bli mer energieffektivt?

Vill ditt företag bli mer energieffektivt?

Aldrig har energifrågan varit mer aktuell än idag och vinsterna med att se över sin energianvändning är många. Inte bara innebär en minskad energikonsumtion ett minskat avtryck på miljön, det går också hand i hand med minskade kostnader. Dessutom leder det ofta till...