SMTF har erhållit silvercertifiering

SMTF har i egenskap av klusterorganisation för marinteknisk industri erhållit silvercertifiering efter genomförd benchmarking och audit av verksamheten enligt fastställda kriterier av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). SMTF påbörjade...