Uppdrag Marinteknik är en intervjuserie där du möter SMTF:s medlemsföretag, styrgrupp och operativa grupp med fokus på omvärldsbevakning och informationsspridning. I den nionde delen intervjuas Ola Larsson och Martin Gombrii på Marinfloc AB.

Hej!

Ola, berätta lite om dig själv?

-Jag gillar att vara med min familj, att träna och jag tränar också sonen i innebandy, det tycker jag är kul. Jag har varit på Marinfloc sedan 2006 och det är något som är en stor och viktig del av mitt liv, genom mitt arbete får jag möjlighet att arbeta med engagerade kollegor och kunder samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö.

Martin, vem är du?
-Jag har varit på Marinfloc sedan 1999. Jag läste till marinbiolog och när jag var klar med min examen så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra så jag slog upp telefonkatalogen och letade efter företag som började med ”marin”. Jag ringde till Marinfloc och nu har jag varit här i 21 år. Jag dyker, fiskar och är naturintresserad både i arbetet och privat.

Hur kom företaget till?
Det startades utav våra ägare Peter Lanzén och Benny Carlson för snart 25 år sedan. När Peter och Benny startade företaget var de seglande maskinister som var väl förtrogna med begränsningarna på dåtidens länsvattenseparatorer som helt enkelt inte fungerade .

I samband med säldöden och att miljörörelsen tog fart på 1980-talet kom sjöfarten in i miljödebatten. Stena Line gjorde stora miljösatsningar på sina fartyg och startade ett projekt där rederiet ville undersöka om länsvatten kunde renas effektivare. Benny hade ett intresse och en idé genom sitt examensarbete, som handlade om hur bland annat länsvatten renas iland. Benny byggde ett reningsverk tillsammans med Peter som baserades på flockning som är kemisk fällning med aluminiumklorid. Det visade sig fungera väldigt bra, så pass bra att nyheten om detta spreds sig och Peter och Benny fick lov att utveckla sin idé utanför Stena.  Ett stort amerikanskt kryssningsrederi fick en mångmiljonböter för utsläpp av länsvatten och efter en prövoperiod satte de in två länsvattenseparatorer från Marinfloc på samtliga fartyg i hela flottan och på den vägen är det.

Nästa år är det 25 årsjubileum här hos oss. Vi är ett relativt litet företag som konkurrerar med  mångmiljardbolag, företag som har massor med produkter i sina sortiment. Marinflocs fokus är enbart på fartygens avloppsvatten (länsvatten-, borrslop, sewage-, svart och gråvatten) och vi anser oss kunskapsmässigt världsledande på detta. Det måste vi vara, vi måste driva vår nisch framåt hela tiden och leda utvecklingen för att underlätta och förbättra möjligheterna ombord på fartygen att rena vatten. Helt enkelt att bidra till ett renare hav.

Hur ser era marknader ut?
-Vi har fyra ben vi vilar på, det första är länsvatten och det är framför allt den amerikanska kustbevakningen (USCG) samt rederiernas egna miljö policys som driver behovet. Vi pratar en risk på flera miljoner dollar i böter om ett fartyg blir taget av USCG och det är en viktig del av ett rederis riskhanteringen för trafik till USA. Sen har vi då svart- och gråvatten där är vi mer riktade mot passagerarfartyg, dels eftersom det kommer nya regler som har betydligt högre krav på fosfor och kväve rening vilket de flesta rena biologiska anläggningar inte klarar och dels fartyg med mycket folk och lite plats. Vi har till exempel gjort installationer på alla svenska isbrytare. Sedan har vi då drillslop det vill säga den restprodukt som kommer från borrplattformar och drillships. Vårt senaste produkt är rening av vatten från motorer med EGR-skrubber (Exhaust Gas Recirculation). Vår länsvattenseparator funkar lika bra för EGR-vattnet som för länsvattnet och med vår lösning behövs bara en separator ombord. Det gäller bara att hålla isär vattentyperna då de tillhör olika regelverk men det har vi tagit fram ett klassgodkänt koncept för. Vi ser en stor potential i detta i och med att det blir en besparing för både varv och redare då varvet bara behöver köpa in en separator, och fartyget bara drifta en separator vilket håller nere kostnaderna och dessutom behöver besättningen bara hantera ett separatorsystem.

Kring varje ben finns en kompetent eftermarknads organisation som ombesörjer utbildning, servicejobb samt reservdelsförsäljning,

Vilka produkter erbjuder ni era kunder?
Under de här snart 25 åren så har vi i princip tagit fram en ny produkt varje år för det segment där vi befinner oss. Alla produkterna kretsar till vattenrening och hur vi skall ge våra kunder rätt verktyg för rent vatten överbord.

Vilka är era kunder?
Kryssningsfartyg, tankers, bilfartyg, specialfartyg och oljeborrningsfartyg.

Jag har förstått att några av era kunder är kryssningsfartyg som trafikerar miljökänsliga områden t ex utanför Alaska, kan ni berätta lite om utmaningarna med detta?
Alaska har väldigt höga krav, det är rigorös testning från de lokala myndigheterna vilket gör att man är väldigt mån om att hålla utrustningen i skick och att besättningen är utbildad. Här är våra utbildningspaket väldigt viktiga.

Hur tänker ni om framtiden?
Vi har olika ben att vila på, det känns väldigt bra. Nu i coronatider står ju kryssningsbranschen still i mångt och mycket och då är vi hjälpta av att det kommer nya regelverk, man måste uppgradera sina fartyg. Dessutom ser vi en stor potential i EGR-skrubbervattenreningen. Vi jobbar med miljö och vattenrening och det är en framtidsbransch att vara i. Vi har också gjort en digitaliseringsresa under Corona, vi erbjuder nu våra kunder Computer Based Training (CBT) samt Remote Service. CBT är helt ett digitalt kursutbud som kunden gör via sin dator. Remote Service är att vi genom ett samarbete med kunden kör en service på viss utrustning genom checklistor och videosamtal samt CBT, helt enkelt ett sätt att hjälpa kunden då det är svårt att resa pga Corona. En annan sak vi arbetar med är återvinning av länsvatten, att det renade länsvattnet konverteras till tekniskt vatten som kan användas ombord, till exempel för att vaska med eller spola toaletter. Det är ett sätt att ligga långt framme för i vissa områden är utsläpp totalt förbjudet till exempel i polarområdena. Fartyg där uppe kan inte länsa och då är återanvändning helt nödvändig.

Hur arbetar ni med kompetensförsörjning?
Att få tag i tekniker med sjöbakgrund som vill resa mycket är en utmaning. Vi har en jätteduktig HR-chef som varit med i ett projekt i Uddevalla på en 3 årig KY-utbildning till servicetekniker mot marina företag. Vår långsiktiga tanke är att arbeta med lärlingar via den här utbildningen.

Hur ser ni på samarbeten med andra företag i Sverige? Letar ni efter andra företag som ni skulle kunna samarbeta med?
Vi har samarbeten med andra företag framför allt när det gäller servicetekniker. Det finns exempelvis en mycket kompetent servicetekniker på Scanjet som hjälper oss i Singapore. Vi skulle vilja ha mer samarbeten med branschkollegor som vi inte konkurrerar med, men som ändå springer på samma projekt. Att utbyta information och träffas kvartalsvis, det hade varit intressant.

Stort tack för er medverkan.

Läs även:

Uppdrag Marinteknik del 1 – Fredrik von Elern, SMTF

Uppdrag Marinteknik del 2 – Kjell-Åke Andersson, RISE

Uppdrag Marinteknik del 3 – Stefan Mattsson, Mattssongruppen 

Uppdrag Marinteknik del 4 – Eva Errestad, SMTF

Uppdrag Marinteknik del 5 – Per Leftinger och Patrik Johansson, CA Clase Marinelektronik AB

Uppdrag Marinteknik del 6 – Mattias Patriksson, Sea IT

Uppdrag Marinteknik del 7  – Alexandra Rolland Andersson, ScanMarine

Uppdrag Marinteknik del 8 – Göran Grunditz, Kongsberg Hydrodynamic Research Centre