SMTF möter… den 30 sept med Mattias Larsson från Maranics

I  webbinariet onsdagen den 30 sept kl 9:00-9:30  berättar Mattias Larsson från Maranics om hur Application Program Interface (API) kan användas inom den maritima näringen. API används idag för datakommunikation mellan de olika system som används i vardagen, så som...

RISE har skrivit under en avsiktsförklaring med WMU

Nyligen undertecknade RISE (Research Institutes of Sweden) en avsiktsförklaring med WMU (World Maritime University) om att samarbete inom det maritima forskningsområdet. Fokusområdena är fossilfrihet, jämställdhet, digitalisering och automatisering. Exempel på...